+48 22 602 20 94
centrum@mazowieckie.cba.pl
Warszawa, Nalewki 6/60
blog img

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r. wyniosło 1093,9 tys. osób i było o 2,7 tys. osób, tj. o 0,3 proc. większe niż w listopadzie 2020 r. oraz o 0,7 tys. osób, tj. o 0,1 proc. mniejsze niż w grudniu 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. 

W porównaniu z listopadem 2020 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 3,7 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz informacja i komunikacja (po 0,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 3,5 proc.), przemysł (o 0,6 proc.), budownictwo (o 0,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu 2020 r. wyniosło 7056,38 zł i było o 6,8 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 4,3 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. W porównaniu z listopadem 2020 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 25,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 24,5 proc.), budownictwo (o 13,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,8 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7,8 proc.), informacja i komunikacja (o 5,7 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 4,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,4 proc.), przemysł (o 2,2 proc.).

W końcu grudnia 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 24403 osoby i była o 331 osób, tj. o 1,4 proc. większa niż w końcu listopada 2020 r. oraz o 7036 osób, tj. o 40,5 proc. większa niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 12001, co stanowiło 49,2 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 49,1 proc., a przed rokiem 49,4 proc.) i 16,2 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do listopada 2020 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 184 osoby, tj. o 1,6 proc., a w stosunku do grudnia 2019 r. zwiększyła się o 3428 osób, tj. o 40,0 proc..

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w grudniu 2020 r. (w cenach bieżących) była o 27,4 proc. większa niż w listopadzie 2020 r. oraz o 3,7 proc. niższa w odniesieniu do grudnia 2019 r. W porównaniu z listopadem 2020 r. większa była sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 90,5 proc.), prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 66,9 proc.), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 51,7 proc.), sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 49,3 proc.), sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 42,1 proc.), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (o 39,6 proc.), sprzedaż mebli, rtv, agd (o 16,8 proc.), pozostała sprzedaż (o 14,8 proc.), sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 9,8 proc.). Natomiast mniejsza była sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 4,1 proc.).

Leave a Reply